Sandy Creek Energy Station

Operatör

Nordamerikanska Energitjänster

Adress 2161 Skallerorm Rd.
Riesel, TX 76682

Snapshot

Sandy Creek Energy Station har 4 grundvattenövervakningsbrunnar, varav 4 har förorenats över federala rådgivningsnivåer baserat på prover som samlats in mellan 14 December 2015 och 20 December 2017. Grundvatten på denna plats innehåller osäkra nivåer av litium, sulfat, kobolt, selen, bor, radium, arsenik, beryllium, krom och bly.

Webbplatsbeskrivning

North American Energy Services’ Sandy Creek Energy Station öppnade 2013 och ligger nära Riesel, Texas. Den har en koleldad genereringsenhet som kan producera 940 megawatt (MW) el. Stationen driver en deponi för bortskaffande av torr skrubberaska och bottenaska som genereras under kolförbränningsprocessen. Tillfälligt avfall som genereras under driften av anläggningen kan också bortskaffas i deponi. Deponeringen består för närvarande av två CCR-bortskaffningsceller, cellerna 1 och 2, som började ta emot avfall i början av 2013 respektive oktober 2014. Det ungefärliga området för cellerna 1 och 2 är 10,0 respektive 14,3 hektar. Du hittar branschrapporterade data här. För mer information om Sand Creek Energy Station, se EIP: s 2019 National Coal Ash Report.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.