Reviewdeklarativa minnesunderskott och schizofreni: problem och framtidsutsikter

kognitiva underskott är bland de viktigaste faktorerna som leder till dåliga funktionella resultat i schizofreni, med underskott i deklarativt minne bland de största och mest robusta av dessa. Hittills har försök att förbättra kognitionen i schizofreni visat endast blygsam framgång, vilket ligger till grund för ökande ansträngningar för att utveckla effektiva behandlingsstrategier. Denna översyn är indelad i tre huvuddelar. Det första avsnittet beskriver arten och omfattningen av underskotten hos både patienter med schizofreni och hos deras vuxna, icke-psykotiska släktingar. Den andra delen fokuserar på strukturella och funktionella avvikelser i hippocampus, både hos personer med schizofreni och i djurstudier som modellerar relevanta egenskaper hos sjukdomen. Det tredje avsnittet visar problem i deklarativt minne och hippocampal funktion ur perspektivet av förhöjda frekvenser av vanliga medicinska störningar vid schizofreni, med fokus på insulinkänslighet/diabetes. Sannolikheten att Dålig glukosreglering / tillgänglighet bidrar till deklarativa minnesunderskott och hippocampala abnormiteter beaktas, tillsammans med möjligheten att schizofreni och dålig glukosreglering delar gemensamma etiologiska element och med kliniska konsekvenser av detta perspektiv för att förbättra deklarativt minne.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.