Gratis Bibelbibliotek Online / Robert Estienne

”Stephanus”) (1503-1559. Scholar-skrivare. Han utsågs 1539 som skrivare på Latin, grekiska och hebreiska till Francis I. Han blev Protestant och provocerade allvarliga attacker från Sorbonne på grund av sina Bibelanteckningar. År 1551 flydde han till Geneve och omfamnade den reformerade tron. I sina latinska biblar (1527-28, 1532, 1540) följde han så nära som möjligt texten till Jerome. Han producerade utgåvor av hebreiska OT (1539, 1544-46). Som kunglig skrivare publicerade han första tryckta utgåvor av Eusebius (1544), Alexander av Tralles (1548), Justin Martyr (1551) och andra. År 1544 började han skriva ut grekiska och, med hjälp av sin son Henri, publicerade NT i två små volymer (1546). Texten hämtades huvudsakligen från den femte upplagan av Erasmus (1535), även om Alcal Macau-upplagan av Ximenez också användes. Hans stora utgåva (1550) var den första som innehöll en kritisk apparat, som i allmänhet är källan till Textus Receptus. Han var också ansvarig för versavdelningen av NT, först tryckt i sin fjärde upplaga i Geneve 1551. Enligt Henri gjorde han det mesta av arbetet på en hästresa mellan Paris och Lyons. Estienne publicerade därefter flera av Calvins verk.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.