Slow living

den här artikelns ton eller stil kanske inte återspeglar den encyklopediska tonen som används på Wikipedia. Se Wikipedias guide till att skriva bättre artiklar för förslag. (Januari 2019) (lär dig hur och när du ska ta bort det här mallmeddelandet)

SOX3

4.3.2 SOX2 är en viktig pluripotency TF krävs för mus PGC utveckling, men frånvarande från human germline

SOX2 i mus och människa tillhör SOXB1 familj av TFs innefattande SOX1, SOX2 och SOX3 (Pevny & Lovell-Badge, 1997; Schepers et al., 2002; …