Naukowcy bez granic

kierując się Milenijnymi celami rozwoju ONZ i współtworzonymi przez nowojorską Akademię Nauk (NYAS) i projekt Milenijnego Rozwoju ONZ, naukowcy bez granic pierwszym celem jest zbudowanie portalu internetowego. Fundamentem portalu będzie baza danych, która ma na celu:

  1. wspieranie wzajemnej komunikacji między wieloma wysiłkami na rzecz budowania potencjału, które odbywają się w bliskiej fizycznej bliskości, ale bez znaczącego kontaktu, i wspieranie innowacyjnych działań wśród nich.
  2. Rejestruj potrzeby i dostępne zasoby, umożliwiając naukowcom i organizacjom łączenie i kierowanie ich energią w celu uzyskania maksymalnego wpływu.
  3. Link naukowcy, którzy chcą pracować nad globalnym zdrowiem, wyzwaniami środowiskowymi i innymi istotnymi kwestiami z instytucjami i projektami, które z zadowoleniem przyjmą ich wiedzę.
  4. Zapewnij system, dzięki któremu organizacje mogą budować na swoich postępach.
  5. oferowanie agencjom finansującym możliwość szybkiej oceny lokalnych potrzeb i zasobów, a także kwalifikacji potencjalnych grantobiorców.

strona uruchomiona 12 maja 2008 i przyjmuje zgłoszenia do bazy danych.

naukowcy bez granic to globalne partnerstwo, prowadzone przez nowojorską Akademię Nauk. Partnerzy organizacyjni to Forum Badań Rolniczych w Afryce, Akademia Nauk dla krajów rozwijających się (Third World Academy of Sciences), Health Sciences Online, The Earth Institute, Noguchi Memorial Institute for Medical Research, University of Ghana, Seeding Labs, International AIDS Vaccine Initiative, Instytut Pasteura, Duke University Health System, Science and Development Network, Drugs for Neglected Diseases Initiative, Sabin Vaccine Institute, Uniwersytety Allied for Essential Medicines, afrykańskie centrum studiów technologicznych, Uniwersytet Naukowy w Initiative Group, Information Training and Outreach Centre for Africa, International Foundation for Science, Nigeria Higher Education Foundation, American Society for Cell Biology, Partnership for Quality Medical Donations, sustainable Sciences Institute, BioMed Central, African Green Revolution Conference, World Academy of Young Scientists, PharmExperts.com, Millennium Development Goals Monitor, United Nations Development Programme, INDEPTH Network, American Physiological Society, American Society of Agronomy, Association of Nigerian Physicians in the Americas, Crop Science Society of America, Soil Science Society of America i Toxipedia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.