Bezpłatna Internetowa Biblioteka Biblijna / Robert Estienne

„Stephanus”) (1503-1559. Uczony-drukarz. Został mianowany w 1539 roku drukarzem w języku łacińskim, greckim i hebrajskim przez Franciszka I. stając się protestantem, sprowokował poważne ataki z Sorbony ze względu na swoje adnotacje biblijne. W 1551 uciekł do Genewy, przyjmując wiarę Reformowaną. W swoich łacińskich Bibliach (1527-28, 1532, 1540) naśladował jak najdokładniej tekst Hieronima. Wydał wydania hebrajskiego OT (1539, 1544-46). Jako drukarz Królewski opublikował pierwsze drukowane wydania Euzebiusza (1544), Aleksandra z Tralles (1548), Justyna Męczennika (1551) i innych. W 1544 roku zaczął drukować język grecki i, z pomocą swojego syna Henryka, opublikował NT w dwóch małych tomach (1546). Tekst został zaczerpnięty głównie z piątego wydania Erazma (1535), chociaż wykorzystano również wydanie Alcalá Ximeneza. Jego obszerne wydanie (1550) jako pierwsze zawierało aparat krytyczny, będący na ogół źródłem Textus Receptus. Był również odpowiedzialny za podział wersów NT, Po raz pierwszy wydrukowany w jego czwartym wydaniu w Genewie w 1551 roku. Według Henriego większość prac wykonał podczas podróży konnej między Paryżem a Lyonem. Estienne opublikował później kilka prac Kalwina.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.