een rots van de aanval

romeinen 9:30-33

30 Wat zullen we dan zeggen? Dat niet-Joden die gerechtigheid niet nastreefden, het hebben bereikt, dat wil zeggen, een gerechtigheid die door geloof is;
31 maar dat Israël die een wet nastreefde die tot gerechtigheid zou leiden, er niet in slaagde die wet te bereiken.
32 waarom? Omdat zij het niet uit geloof najaagden, maar alsof het gebaseerd was op werken. Zij zijn gestruikeld over de steen des aanstoots,
33 Zoals geschreven staat, ” Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoots, en een rots des aanstoots; en wie in Hem gelooft zal niet beschaamd worden.”- Romeinen 9:30-33

waarom zou Jezus voor sommige mensen een struikelsteen zijn? En wat is een rots van aanstoot? Het Joodse volk kreeg de wet die hen naar gerechtigheid zou leiden. Maar zij ontdekten dat de wet op zich er niet in kon slagen iemand rechtvaardig te maken. Paulus wijst erop dat de heidenen die de gerechtigheid niet najaagden, rechtvaardig zijn geworden door het geloof in Christus.

in de geschiedenis van het Oude Testament lezen we van een Syrische commandant genaamd Naaman die leed aan lepra. Een dienaar vertelde hem dat hij genezing kon krijgen in Israël dus nam hij een grote hoeveelheid rijkdom met zich mee en ging naar Israël. Elisa de profeet ging niet om hem te ontmoeten, maar stuurde een boodschap dat hij zich zeven keer in de Jordaan moest wassen en dat hij genezen zou worden. Naanan verwierp deze suggestie dat er betere rivieren in Syrië waren. Zijn trots werd onthuld. Hij dacht dat Hij genade bij God kon kopen en dat hij de beste manier wist om te handelen. Maar het woord Gods tot hem was een steen des aanstoots en een steen des aanstoots. Hij moest zijn trots opgeven en zichzelf vernederen voor God, doen wat God hem vertelde en toen werd hij genezen (2 Koningen 5:14).

Jezus veroorzaakte aanstoot.

3 Is dit niet de timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon? En zijn zijn zussen niet hier bij ons?”En zij namen aanstoot aan hem.4 En Jezus zei tegen hen: “een profeet is niet oneervol, behalve in zijn woonplaats en onder zijn familieleden en in zijn eigen huis.”- Marcus 6: 3-4

mensen konden niet geloven dat een eenvoudige timmerman uit Nazareth mogelijk de Zoon van God zou kunnen zijn. Toen Jezus over het Koninkrijk van God onderwees, waren vele Farizeeën (de religieuze leiders van het Jodendom) beledigd:

toen kwamen de discipelen en zeiden tot hem: “weet je dat de Farizeeën beledigd waren toen ze dit gezegde hoorden?”- Matteüs 15: 12

zij waren vol van trots en God gebruikte de steen des aanstoots en de rots der overtreding om hen naar een plaats te brengen waar zij zich van hun trots konden bekeren en genezen, zich vernederden en gered werden.

Jezus kwam tot ons als een nederige dienaar. Het Joodse volk verwachtte een zegevierende koning. Het was beledigend voor hen om te overwegen dat een persoon die gekruisigd was ooit de Gezegende kon zijn die van God gezonden werd om de mensheid te verlossen. Maar dat was hij wel en we moeten bereid zijn ons te vernederen voor onze redder, voor hem te vallen en zijn weg te accepteren, niet onze weg.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.