Schneiderian Membrantykkelse Og Kliniske Implikasjoner For Sinusforstørrelse: En Systematisk Gjennomgang Og Meta‐Regresjonsanalyser

Bakgrunn: Schneiderian membrantykkelse (SMT) har blitt ansett som en nøkkelfaktor for å påvirke membranperforering, noe som kan skade det endelige kliniske resultatet av sinusforstørrelse. Denne systematiske oversikten tar derfor sikte på å studere gjennomsnittlig SMT og videre undersøke pasientrelaterte faktorer som kan påvirke SMT. Som et sekundært mål ble sammenhengen mellom SMT og membranperforeringshastighet studert.

Metoder: Tre uavhengige granskere i flere databaser, INKLUDERT MEDLINE, EMBASE, Cochrane Central Register Of Controlled Trials, Og Cochrane Oral Health Group Trials Register databaser, gjennomførte elektroniske og manuelle litteratursøk. Denne oversikten ble skrevet og gjennomført i henhold TIL RETNINGSLINJENE PRISMA (Preferred Reporting Items For Systematic Reviews and Meta‐Analyses) og mecir (Methodological Expectations of Cochrane Intervention Reviews). Kvantitativ vurdering ble utført for artikler som oppfylte inklusjonskriteriene for å undersøke gjennomsnittlig SMT, dens medvirkende faktorer og påvirkning på membranskader og kirurgiske komplikasjoner.

Resultater: Trettien studier som rapporterte maksillær SMT ble vurdert for kvalitativ analyse. Nitten ble ytterligere meta-analysert. Totalt var gjennomsnittlig ± SE SMT 1.17 ± 0,1 mm(95% konfidensintervall = 0,89 til 1,44). Selv om gjennomsnittlig SMT for den tredimensjonale radiografien (3DR) gruppen var 1,33 mm (95% KI = 1,06 til 1,60), for histologigruppen var den 0,48 mm (95% KI = 0,12 til 1,1). Randomeffektmodellen viste at selv om det er en trend for tykkere SMT som bestemt VED BRUK AV 3DR sammenlignet med histologisk analyse, oppnådde denne forskjellen ikke statistisk signifikans (P = 0,15). Regresjonsanalyser viste også at variablene periodontitt (P = 0,13) og røyking (P = 0,11) viste tykkere SMT. Ufullstendige data ble oppnådd ved korrelering AV SMT og perforeringshastighet, selv om det ser ut til at tykkere SMT kan være mer utsatt for perforering (P = 0,14).

Konklusjoner: SMT er i gjennomsnitt 1 mm hos pasienter som søker sinusforstørrelse. Tredimensjonale teknologier overvurderer omtrent 2,5 GANGER SMT sammenlignet med histologisk analyse. Periodontitt og røyking kan føre til fortykning av sinusmembranen. Imidlertid var nåværende data ufullstendige for å knytte SMT til graden av membranskade.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.