Sandy Creek Energistasjon

Operatør

Nordamerikanske Energitjenester

Adresse 2161 Klapperslange Rd.
Riesel, TX 76682

Snapshot

Sandy Creek Energy Station har 4 grunnvannsovervåkingsbrønner, hvorav 4 har blitt forurenset over føderale rådgivende nivåer basert på prøver samlet mellom 14. desember 2015 og 20. desember 2017. Grunnvann på dette stedet inneholder usikre nivåer av litium, sulfat, kobolt, selen, bor, radium, arsen, beryllium, krom og bly.

Site description

North American Energy Services’ Sandy Creek Energistasjon åpnet i 2013 og ligger i Nærheten Av Riesel, Texas. Den har en kullfyrt aggregat som er i stand til å produsere 940 megawatt (MW) elektrisitet. Stasjonen driver et deponi for avhending av tørrskrubberaske og bunnaske generert under kullforbrenningsprosessen. Tilfeldig avfall generert under driften av anlegget kan også kastes i deponi. Deponiet består for tiden av TO CCR-avhendingsceller, Celler 1 og 2, som startet mottak av avfall i henholdsvis begynnelsen av 2013 og oktober 2014. Det omtrentlige arealet Av Celler 1 og 2 er henholdsvis 10,0 og 14,3 dekar. Du finner industrirapporterte data her. For mer informasjon Om Sand Creek Energy Station, se EIPS 2019 National Coal Ash Report.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.