Reviewdeklarative minneunderskudd og schizofreni: Problemer og prospekter

Kognitive underskudd er blant de viktigste faktorene som fører til dårlige funksjonelle utfall i schizofreni, med underskudd i deklarativ minne blant de største og mest robuste av disse. Hittil har forsøk på å forbedre kognisjon i schizofreni bare vist beskjeden suksess, noe som ligger til grunn for økende innsats for å utvikle effektive behandlingsstrategier. Denne anmeldelsen er delt inn i tre hoveddeler. Den første delen beskriver arten og omfanget av underskuddene hos både pasienter med schizofreni og hos deres voksne, ikke-psykotiske slektninger. Den andre delen fokuserer på strukturelle og funksjonelle abnormiteter i hippocampus, både hos personer med schizofreni og i dyreforsøk som modellerer relevante trekk ved sykdommen. Den tredje delen ser problemer i deklarativ hukommelse og hippocampal funksjon fra perspektivet til forhøyede priser av vanlige medisinske lidelser i schizofreni, med fokus på insulin ufølsomhet / diabetes. Sannsynligheten for at dårlig glukoseregulering/tilgjengelighet bidrar til deklarativ minneunderskudd og hippocampale abnormiteter vurderes, sammen med muligheten for at schizofreni og dårlig glukoseregulering deler felles etiologiske elementer, og med kliniske implikasjoner av dette perspektivet for å forbedre deklarativ hukommelse.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.