Doner til arXiv

Title: On the use Of Singular Spectrum Analysis

Forfattere:A. M. Tomé, D. Malafaia, A. R. Teixeira, E. W. Lang

Last NED PDF

Sammendrag: Singular Spectrum Analysis (SSA) eller Singular Value Decomponation (SVD) brukes ofte til å de-støy univariate tidsserier eller

utforsk dypt

Den 20. Mars 2021 vil Den Nordlige Halvkule ønske våren velkommen med ankomsten av vårjevndøgn. Vårjevndøgn 2021 vil være på 10: 37 AM (CET), I Nord-Europa, og 5:37 AM (EDT) på østkysten Av Nord-Amerika.

Vernal betyr «av våren», «ny» og …

Antibiotikaresistens Og Biofilmdannelse Kapasitet Av Staphylococcus spp. Stammer Isolert Fra Overflater Og Medicotekniske Materialer

Abstrakt

Staphylococcus spp. er oftest involvert i nosokomiale infeksjoner. Målet med denne studien er å evaluere følsomheten for antibiotika og biofilmdannelseskapasiteten til stafylokokker-arter isolert fra overflater og medisintekniske materialer ved universitetssykehuset Abomey-Calavi/Sô-Ava i Benin. Prøver ble samlet i HENHOLD TIL …