Hvilken Internetthastighet Trenger Du For Sling TV, DIRECTV NOW, Hulu, Netflix, PlayStation Vue? Vi Bryter Det Ned…

Lurer du på hvilken internetthastighet du trenger for å kutte ledningen? Ikke spør internettleverandøren din. Et vanlig triks Internett-Leverandører bruker på snorkuttere, forteller dem at de trenger en gal rask internetthastighet for å streame video. (Ofte på en gal høy …

PMC

Hovedtekst

uavhengig av deres endelige destinasjon, er kjernekodede gener oversatt i cytosol. I ikke-plante eukaryoter tjener to cellulære steder som de viktigste stedene for translokasjon over lipidbilayers: mitokondriell ytre membran og overflaten av endoplasmatisk retikulum (ER), sistnevnte er inngangspunktet for …