Unihäiriöt vaikuttavat valtaosaan skitsofreniapotilaista

Firenze, Italia — suuri osa skitsofreniapotilaista kärsii erilaisista unihäiriöistä — havainto valaisee vaikeasti tutkittavaa aluetta suurissa psykiatrisissa häiriöissä.

tutkimuksessa, johon osallistui yli 5000 psykiatrista potilasta ja 8000 tervettä kontrollihenkilöä, tutkijat havaitsivat, että skitsofreniapotilailla, erityisesti 18-40-vuotiailla, unihäiriöiden esiintyvyys oli paljon yleisempää kuin väestöllä.

Helsingin yliopiston terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Ft Minna Torniainen-Holmin johdolla tutkijat havaitsivat, että ”häiriintynyt uni on hyvin yleistä” skitsofreniapotilailla; näistä 75% kertoo kärsivänsä jonkinlaisesta unihäiriöstä.

” he nukkuivat pitkään, olivat väsyneitä, ja heillä oli vaikeuksia nukahtaa ja pysyä unessa”, Torniainen-Holm sanoi.

tulokset esiteltiin täällä Schizophrenia International Research Society (SIRS) 2018-kaksivuotisessa kokouksessa.

tärkeä palapelin pala

Torniainen-Holm aloitti esityksensä toteamalla, että skitsofreniapotilaiden liikuntaan ja ruokavalioon on panostettu paljon, mutta ”yksi pala taitaa vielä puuttua, ja se voisi olla uni”, hän sanoi.

osana kansainvälistä Stanley Global neuropsykiatrista genomiikka-aloitetta tutkijat käynnistivät Suomen Super-tutkimuksen (Finnish Study on Genetic Mechanisms of Psychotic Disorders), jonka tavoitteena on rekrytoida 10 000 potilasta, joilla on vakavia psykiatrisia häiriöitä vuoden 2018 loppuun mennessä.

nyt tehdyssä tutkimuksessa tutkijat keskittyivät 5046 potilaaseen, jotka olivat iältään 18-80-vuotiaita. Näistä potilaista 2972 sairasti skitsofreniaa, 640 skitsoaffektiivista häiriötä, 1097 kaksisuuntaista mielialahäiriötä ja 330 psykoottista masennusta. Näitä potilaita verrattiin Terveys 2000-tutkimukseen osallistuneisiin 8018 aikuiseen.

osallistujat täyttivät omailmoituskyselyn nukkumisesta. Potilaat kertoivat muun muassa kokonaisuniajasta, väsymyksestä, vaikeuksista päästä uneen ilman unilääkitystä sekä aamun tai yön aikaisista heräämisistä.

tutkimusryhmä havaitsi, että 30% 18-40-vuotiaista potilaista, joilla oli skitsofrenia tai skitsoaffektiivinen häiriö, ilmoitti nukkuvansa yli 10 tuntia päivässä. Vertailun vuoksi 15 prosenttia samanikäisistä kaksisuuntaista mielialahäiriötä tai psykoottista masennusta sairastaneista nukkui yhtä paljon kuin alle prosentti samanikäisestä väestöstä.

skitsofreniapotilaat raportoivat myös väsymystä, nukahtamisvaikeuksia ja aamu-tai yöheräilyjä todennäköisemmin kuin alle 60-vuotiaat yleensä. Esiintyvyys oli suurempi kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavilla potilailla ja psykoottista masennusta sairastavilla.

kaikissa tapauksissa erot univaikeuksissa pienenivät yli 60-vuotiailla henkilöillä. Pitkät yöunet ja väsymys vähenivät kaikissa potilasryhmissä. Yleisväestö raportoi unensaantivaikeuksien lisääntymisestä ja aamu-tai yöheräilyjen lisääntymisestä.

Torniainen-Holm totesi, että löydöksistä huolimatta monia kysymyksiä on vielä jäljellä.

”meillä on vielä paljon asioita, joista meidän on tehtävä enemmän tutkimusta”, hän sanoi. ”Esimerkiksi, mikä on lääkityksen vaikutus näihin tuloksiin? Miten laiton huumeidenkäyttö vaikuttaa heihin, ja miten on, että suurin osa potilaista ei käy töissä?”

korostaen, että tulokset ovat” vielä hyvin alustavia ja unitutkimuksemme on vielä lapsenkengissä”, hän sanoi, että unihäiriöiden rooli potilailla, joilla on vakavia psykiatrisia häiriöitä, ei ole vielä selvä. Hänen mukaansa yksi avainkysymys on, mitä voisi tapahtua, jos Uni paranisi.”

hoidon hyödyt

toinen tutkimus, joka myös esiteltiin kokouksessa, viittaa siihen, että kuuden kuukauden hoito ei ainoastaan parantanut unta tässä potilasryhmässä, vaan johti myös parempaan kognitioon, painonlaskuun ja systolisen verenpaineen laskuun.

käyttämällä kotipohjaista arviointia Cherrie Galletly, Ft, psykiatrian oppiaine, Adelaiden yliopisto, Australia, ja kollegat havaitsivat, että skitsofreniapotilaiden uniapnean määrä oli kaksinkertainen verrattuna väestöön.

tutkijat tekivät polysomnografiaa sisältäviä kotiunitutkimuksia 30: llä klotsapiinia saaneella skitsofreniapotilaalla.

tulokset osoittivat, että 14 (47%) osallistujista oli obstruktiivinen uniapnea (OSA), määritelty ottaa pisteet >10 on Apnea-Hypopnea indeksi (AHI). Kahdeksalla (27%) osallistujalla oli vaikea OSA-alue, joka määriteltiin AHI-pisteeksi >30, mikä on ”kaksi kertaa enemmän kuin vaikean osan esiintyvyys koko väestössä”, the investigators report.

kuudelle vaikeaa OSA-aluetta sairastavalle potilaalle annettiin jatkuvaa positiivista hengitystiepainetta (CPAP). Hoidon noudattaminen oli hyvä — keskimääräinen yökäyttö oli 7,7 tuntia.

kuuden kuukauden CPAP – hoito liittyi uniarkkitehtuurin parantamiseen. Palauttavassa, hitaassa unessa vietetyn yön osuus kasvoi 4,8 prosentista 31,6 prosenttiin ja nopeassa silmänliikeunessa 4,1 prosentista 31,4 prosenttiin.

keskimääräinen prosenttiosuus hypoksisessa tilassa vietetystä yöstä, joka määritellään happisaturaatioksi <90%, väheni keskimäärin 27, 6%: sta 2, 0%: iin.

lisäksi osallistujien paino putosi keskimäärin 7.2 kg tutkimusjakson aikana sekä systolisen verenpaineen lasku 12 mmHg.

potilaiden kognitiivinen suorituskyky parani myös 6 kuukauden CPAP-hoidon jälkeen. Suurimmat parannukset nähtiin sanallisessa ja työmuistissa sekä motorisissa taidoissa.

Galletly kertoi Medscape Medical Newsille, että on” hyvin mahdollista ” arvioida osa skitsofreniapotilailla kotiseulonnan avulla.

” potilaat ovat suhtautuneet siihen hyvin hyväksyvästi. He ovat ryhtyneet seulontaan kunnolla ja olleet kiinnostuneita tuloksista, koska tietävät, etteivät nuku hyvin, hän sanoi.

hän sanoi, että tulokset ” yllättivät meidät,koska he laihtuivat…. Klotsapiinia käyttäviä skitsofreniapotilaita on vaikea saada laihduttamaan. Kognitiiviset toiminnot ovat parempia, energia on parempi, he tekevät enemmän-he ovat hyvin tyytyväisiä tuloksiin.”

Galletlyn mukaan yksi heidän menestyksensä salaisuus skitsofreniapotilaiden OSANOTOSSA on se, että heidän tiimiinsä kuuluu sekä hengityslääkäreitä että psykiatreja.

”olemme myös tehneet paljon tutkimusta skitsofreniaa sairastavien ihmisten kanssa yhteisössä, joten olemme tottuneet työskentelemään kyseisen väestön kanssa ja sitoutumaan heihin”, hän sanoi.

hän uskoo myös, että he onnistuivat tunnistamaan skitsofreniapotilaiden osan paremmin, koska he käyttivät kotona tehtävää seulontaa tavallisten seulontavälineiden, kuten kyselylomakkeiden sijaan.

nämä kyselyt perustuvat hänen mukaansa tyypillisesti sellaisiin kysymyksiin kuin ”’ sanooko kumppanisi, että kuorsaat? Sanooko kumppanisi, että pysähdyt unissasi?- Useimmilla heistä ei tietenkään ole kumppaneita, joten niistä seulontavälineistä ei ole juuri apua.”

Psykoosivaikuttaja?

Fiona Gaughran, MD, PhD, Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, King ’ s College London, Yhdistynyt kuningaskunta, joka ei ollut mukana kummassakaan tutkimuksessa, sanoi unen olevan ”erittäin tärkeä” kysymys skitsofreniassa.

”on ihmisiä, jotka puhuvat unettomuuden olevan olennaista psykoosin synnyssä, joten jo aivan alkuvaiheessa, ennen diagnoosia, uni voi olla tärkeää”, hän sanoi.

” esitti, että skitsofreniapotilaiden oli vaikea saada unta öisin, ja silti he nukkuvat 10 tuntia päivässä. Milloin ne 10 tuntia ovat, ja miten se vaikuttaa mahdollisuuksiisi päästä tarvittaessa takaisin koulutukseen tai työelämään? Se on asia, josta meidän täytyy selvittää paljon enemmän”, Gaughran lisäsi.

hän huomautti myös, että ” uniapneakysymys on uskomattoman tärkeä, koska sille voi tehdä jotain.”

hän lisäsi, että unen systemaattinen arviointi voi osoittaa tapoja toimia potilaiden kanssa unihygienian parantamiseksi.

” on elintärkeää tarkastella, miten voit saada unen tavalla, joka parhaiten tukee palautumista”, hän sanoi.

kummankaan tutkimuksen rahoitusta ei ole ilmoitettu. Tri Galletly toimii Janssen-cilagin ja Lundbeckin neuvottelukunnissa. Muut tutkijat eivät ole paljastaneet asiaan liittyviä taloudellisia suhteita.

skitsofrenian kansainvälisen tutkimusseuran (SIRS) 2018 kaksivuotinen kokous. Juliste F165, esitetty 6. huhtikuuta 2018, ja abstrakti 05.5, esitetty 7. huhtikuuta 2018.

lisää Medscape Psychiatry-uutisia löydät Facebookista ja Twitteristä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.