Forskere uden grænser

styret af FN ‘s millenniumudviklingsmål og co-udtænkt af nyas og FN’ s Millenniumudviklingsprojekt, er forskere uden grænser det første mål at opbygge en internetportal. Portalens hjørnesten vil være en database, der sigter mod at:

  1. fremme krydskommunikation blandt de mange kapacitetsopbygningsindsatser, der finder sted i tæt fysisk nærhed til hinanden, men uden meningsfuld kontakt-og fremme innovative aktiviteter blandt dem.
  2. registrer behov og tilgængelige ressourcer, så forskere og organisationer kan forbinde og styre deres energi for maksimal effekt.
  3. Link forskere, der ønsker at arbejde på global sundhed, miljøudfordringer og andre vitale problemer med institutioner og projekter, der glæder sig over deres ekspertise.
  4. Giv et system, hvormed organisationer kan bygge videre på hinandens fremskridt.
  5. Giv finansieringsbureauer mulighed for hurtigt at vurdere lokale behov og ressourcer samt kvalifikationer hos potentielle støttemodtagere.

hjemmesiden blev lanceret 12.maj 2008 og accepterer databaseindlæg.

forskere uden grænser er et globalt partnerskab, ledet af Videnskabsakademiet. Organisationspartnere inkluderer Forum for landbrugsforskning i Afrika, Videnskabsakademiet for udviklingslandene (tredje Verdensakademi for videnskaber), Sundhedsvidenskab Online, Earth Institute, Noguchi Memorial Institute for Medical Research, University of Ghana, Seeding Labs, det internationale AIDS-Vaccineinitiativ, Pasteur Institute, Duke University Health System, videnskab og udviklingsnetværk, Drugs For oversete Diseases Initiative, Sabin Vaccine Institute, universiteter allieret for vigtige lægemidler, det afrikanske Center for Teknologistudier, Science and Development Initiativgruppe, Informationstrænings-og opsøgende Center for Afrika, International Foundation for Science, Nigeria Higher Education Foundation, American Society for Cell Biology, Partnerskabet for kvalitetsmedicinske donationer, Sustainable Sciences Institute, BioMed Central, African Green Revolution Conference, Verdensakademiet for unge forskere, Pharmeksperter.med, Millennium Development Goals Monitor, De Forenede Nationers Udviklingsprogram, det dybe netværk, American Physiological Society, American Society of Agronomi, Association of Nigerian Physicians in the Americas, Crop Science Society of America, Soil Science Society of America og Toksipedia.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.