Anmeldelseerklærende hukommelsesunderskud og problemer og udsigter

kognitive underskud er blandt de vigtigste faktorer, der fører til dårlige funktionelle resultater i schisofreni, med underskud i deklarativ hukommelse blandt de største og mest robuste af disse. Hidtil har forsøg på at forbedre kognition i schisofreni kun vist beskeden succes, hvilket ligger til grund for stigende bestræbelser på at udvikle effektive behandlingsstrategier. Denne gennemgang er opdelt i tre hoveddele. Det første afsnit afgrænser arten og omfanget af underskuddene hos både patienter med schisofreni og hos deres voksne, ikke-psykotiske slægtninge. Den anden del fokuserer på strukturelle og funktionelle abnormiteter i hippocampus, både hos mennesker med schisofreni og i dyreforsøg, der modellerer relevante træk ved sygdommen. Det tredje afsnit ser problemer i deklarativ hukommelse og hippocampal funktion ud fra perspektivet af forhøjede satser for almindelige medicinske lidelser i schisofreni, med fokus på insulin ufølsomhed/diabetes. Sandsynligheden for, at dårlig glukoseregulering/tilgængelighed bidrager til deklarative hukommelsesunderskud og hippocampale abnormiteter overvejes sammen med muligheden for, at schisofreni og dårlig glukoseregulering deler fælles etiologiske elementer og med kliniske implikationer af dette perspektiv for at forbedre deklarativ hukommelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.