Zdarma Online Biblická Knihovna / Robert Estienne

„Stephanus“) (1503-1559. Scholar-tiskárna. V roce 1539 byl jmenován tiskařem v latině, řečtině a hebrejštině Františku I. stát se protestantem, vyprovokoval těžké útoky ze Sorbony kvůli jeho biblickým anotacím. V roce 1551 uprchl do Ženevy a přijal reformovanou víru. Ve svých latinských Biblích (1527-28, 1532, 1540) sledoval co nejpřesněji text Jeromeho. Vydal vydání hebrejského OT (1539, 1544-46). Jako Královský Tiskař vydal první tištěná vydání Eusebia (1544), Alexandra z Tralles (1548), Justina mučedníka (1551) a dalších. V roce 1544 začal tisknout řecky a za pomoci svého syna Henriho vydal NT ve dvou malých svazcích (1546). Text byl převzat především z pátého vydání Erasmus (1535), ačkoli Alcalá vydání Ximenez byl také použit. Jeho velké vydání (1550) bylo první, které obsahovalo kritický aparát, který je obecně zdrojem Textus Receptus. Byl také zodpovědný za veršové rozdělení NT, poprvé vytištěno ve svém čtvrtém vydání v Ženevě v roce 1551. Podle Henriho vykonal většinu práce na jízdě na koni mezi Paříží a Lyonem. Estienne následně publikoval několik Calvinových děl.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.