Recenzedeklarativní deficity paměti a schizofrenie: problémy a vyhlídky

kognitivní deficity patří mezi nejdůležitější faktory vedoucí ke špatným funkčním výsledkům u schizofrenie, přičemž deficity v deklarativní paměti patří mezi největší a nejsilnější z nich. Pokusy o zlepšení poznávání u schizofrenie zatím ukázaly jen skromný úspěch, který je základem rostoucího úsilí o vývoj účinných léčebných strategií. Tato recenze je rozdělena do tří hlavních částí. První část vymezuje povahu a rozsah deficitů jak u pacientů se schizofrenií, tak u jejich dospělých, nepsychotických příbuzných. Druhá část se zaměřuje na strukturální a funkční abnormality v hipokampu, a to jak u lidí se schizofrenií, tak ve studiích na zvířatech, které modelují relevantní rysy nemoci. Třetí část se zabývá problematikou deklarativní paměti a hipokampální funkce z pohledu zvýšené míry běžných zdravotních poruch u schizofrenie se zaměřením na inzulinovou necitlivost / diabetes. Pravděpodobnost, že špatná regulace/dostupnost glukózy přispívá k deklarativním deficitům paměti a hipokampálním abnormalitám, spolu s možností, že schizofrenie a špatná regulace glukózy sdílejí společné etiologické prvky as klinickými důsledky této perspektivy pro zvýšení deklarativní paměti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.